Love Up organiseert op woensdag 14 februari het symposium “Werkgever en Echtscheiding”.

Relatiebreuken vormen één van de grootste sociale problemen van het moderne leven. Daar kunnen werkgevers maar beter niet met hun rug naar toe staan. Wie gaat scheiden maakt een stormachtige fase in zijn bestaan door. Een scheiding is crisistijd: huisvesting regelen, kinderen begeleiden, je eigen verdriet (woede en teleurstelling) op orde krijgen, nieuwe afspraken maken met je ex onder moeilijke omstandigheden.

Middenin die crisis zijn mensen op zoek naar orde en structuur voor hun privé-leven. Het opnieuw inrichten van je leven kost veel tijd en energie. Dat werkt door op de arbeidsproductiviteit, de arbeidspresentie en de arbeidsvreugde. Dat hoeft voor het werk niet altijd nadelig uit te pakken. Juist de orde van het werk en de vertrouwdheid van je werkomgeving kan helpend zijn, als alles lijkt te schuiven. Maar soms botsen de belangen van privé en werk. ‘Moeten werken’, terwijl je kinderen je meer dan ooit nodig hebben, leidt al gauw tot ziekteverzuim. Alle reden dus om eens te kijken voor welke opgaven werkgever en werknemer staan bij zo’n onderwerp als echtscheiding.

Plaats: Ede
Datum: 14 februari 2018

Meer info en aanmelden? Bezoek de website van Love Up.