Bouwen aan duurzame relaties

In 2010 hebben wij Ruimte voor Relatie opgericht om te investeren in gezonde, duurzame en liefdevolle huwelijken. Wij rusten (aanstaande) echtparen toe om het beeld van God te weerspiegelen, als individu en samen.

Met ‘Ruimte voor je Relatie’ hebben wij de relatieweekenden en gemeenteseminars voortgezet die eerder door Agapè (FamilyLife) werden georganiseerd.

De stichting heeft geen winstoogmerk en alle betrokkenen geven hun tijd en energie pro Deo. Alleen werkelijk gemaakte kosten worden vergoed. Deze keuze helpt ons om de kosten laag te houden.

Meer echtparen bereiken en toerusten

Wij willen meer echtparen toerusten en het aantal relatieweekenden uitbreiden. Om dit te bereiken vragen wij uw steun voor de volgende projecten:

Project 1: Ondersteuning echtparen met kleine beurs en studenten.

Wij bieden de relatieweekenden momenteel aan voor en deel van de kostprijs. Hierdoor kunnen ook echtparen deelnemen die financieel minder draagkrachtig zijn. Voor de PrePair weekenden hebben wij het ‘studententarief’. Het resterende bedrag wordt opgebracht door particulieren en bedrijven die ons financieel steunen.

Project 2: Investeren in PR en bekendheid

We maken zoveel mogelijk gebruik van low-budget mogelijkheden, zoals sociale media en ons persoonlijk netwerk. De websites worden tegen kostprijs onderhouden maar helemaal gratis kan dit niet. Tevens zijn advertenties soms nodig. Om stellen vooraf een beter beeld te geven van onze PrePair/Relatieweekenden willen we jaarlijks enkele korte PR-filmpjes maken waarin deelnemers hun ervaringen vertellen. Hiervoor hebben we professionals gevonden die dit voor een vriendenprijs willen doen.

Project 3: Professionalisering en samenwerking

De medewerkers van Ruimte voor je Relatie doen dit werk allemaal Pro deo. Wij vinden het belangrijk om te investeren in professionalisering, samenwerking en het verder ontwikkelen van ons aanbod.

Hoe kunt u ons helpen?

Bent u particulier, vul dan het machtingsformulier in. Wilt u ons werk als ondernemer steunen, vul dan het sponsorformulier in en u ontvangt een factuur. Tevens bieden u extra publiciteit aan via onder andere onze website, social media en advertenties.

Wilt u een nadere uitwerking hoe wij uw gift/sponsoring besteden, neem dan contact met ons op. Wij informeren u graag en streven naar maximale transparantie. Momenteel onderzoeken we de mogelijkheden van een ANBI status.

Ondersteun Ruimte voor je Relatie
Ondersteun Ruimte voor je Relatie