Waar kom JIJ vandaan … waar gaan JULLIE naartoe?

We zijn uniek en daarmee ook zo verschillend. En onze verschillen worden niet alleen duidelijk in ons man- en vrouw-zijn, maar ook in onze levensgeschiedenis. De streek, de stad of het dorp waar we geboren zijn; het gezin waarin we zijn opgegroeid en welke plek we hebben in de kinderrij; de school die we jaar in jaar uit bezocht hebben en waar we genoten hebben of misschien wel gepest zijn; onze vrienden en de kerkelijke traditie waar we in groot zijn geworden.

Misschien zijn we ons bewust van onze afkomst, maar wellicht hebben we daar eigenlijk nog nooit zo bij stilgestaan. Toch is onze levensgeschiedenis van grote invloed op de manier waarop wij van elkaar houden en onze liefde uiten. Onze afkomst doet mee in de manier waarop wij ons huwelijk en gezinsleven inrichten, welke regels we stellen, de wijze waarop we met elkaar in gesprek zijn, hoe we ruzie maken en conflicten oplossen.

En het bijzondere is dat wanneer onze partner binnenkomt in het gezin van herkomst, hij of zij als geen ander de familierelaties kan duiden en patronen kan aanwijzen. De vraag is alleen of we het kunnen en willen ontvangen, de observaties van onze echtgenoot. Want oei, oei, oei, niets ligt ons zo na aan het hart als ons gezin van herkomst. Onverbrekelijke bloedbanden tussen ouders en kinderen en broers en zussen. Loyaliteit noemen we dat. En loyaliteit bestaat altijd, ongeacht de sfeer, de hoeveelheid vertrouwen, veiligheid en liefde binnen het gezin.

Lees verder en dowload het artikel.