Liefdesrelaties lopen lang niet altijd lekker. Dat mannen van Mars komen en vrouwen van Venus is al een uitdaging, maar er ligt nóg een sluipmoordenaar op de loer: de onuitgesproken verwachting. Want: “Achter elk verwijt schuilt een verwachting die niet is uitgekomen.”

In de EO-Visie van 12 december heeft Wilfred Hermans hierover een artikel geschreven, waarin hij zijn ervaringen beschrijft en die van Jeanette en Hans de Korte.

Het artikel roept veel herkenning en ook een glimlach op, zo lieten bevriende stellen ons weten. Behoefte aan een goede impuls voor je relatie? Lees het artikel dan samen! Je kunt daarbij de volgende vragen bespreken – en een romantisch plekje of een lekkere wandeling helpt daarbij natuurlijk altijd ?

1. Bedenk eerst voor jezelf welke verwachtingen je hebt van je liefdesrelatie en wissel dit daarna met elkaar uit. Welke overeenkomsten en welke verschillen neem je waar.

2. Vertel elkaar waar je blij mee bent; waar je verwachtingen zijn vervuld.

3. Geef een voorbeeld van een verwachting die nog niet is uitgekomen.

4. Heb je een voorbeeld van een onuitgesproken verwachting, waarna je je irriteerde of waaruit zelfs een conflict ontstond. Hoe ben je daar mee omgegaan? Bespreek dit met elkaar.

5. “Wat jij niet zegt, kan ik niet weten”. Probeer deze week een verwachting uit te spreken met de zin “Ik zou graag willen dat …” en voorkom verwijten.

Veel plezier!