Boekpresentatie “Hemels Huwelijk”

Zondag 22 oktober 2017 presenteerden Willem & Marianne de Vink hun nieuwe boek ‘Hemels huwelijk’. Een inspirerende avond waar ik jullie graag deelgenoot van maak.

Marianne en Willem benadrukken dat God verlangt naar verbondenheid in je huwelijk zodat je samen oud kan worden en je huwelijk een veilig haven is waar je tot zegen kunt zijn voor elkaar en ook voor je kinderen. Meer nog, voor de mensen om je heen, de buurt, je collega’s, vrienden en de gemeente.

Het boek bestaat uit persoonlijke verhalen, Bijbelstudies, praktische tips, mooie tekeningen en strips … zo herkenbaar!

De kern van het boek is het antwoord op de vraag: “Hoe ontstaat er meer genade in je huwelijk?” En daar geven Willem en Marianne deze avond ook meteen antwoord op. Met behulp van de getoonde driehoek leggen ze een belangrijk principe uit: “Als je als man en als vrouw dichtbij Jezus leeft, dan kan Zijn liefde en genade jou en jouw leven beïnvloeden. En doordat je dichtbij Jezus blijft, blijf je ook dicht(er) bij elkaar.”

Hoe werkt Gods genade dan?

  • Dichtbij Jezus ervaar je geen veroordeling. Hij weegt je niet in je tekorten, maar Hij kijkt naar ons door de ogen van God en ziet ons zoals we bedoeld zijn.
  • God is onze maker, dus Hij weet welke verandering en ontwikkeling wij nodig hebben om te groeien naar Zijn beeld. Door dichtbij Hem te zijn, zullen wij veranderen naar het beeld van Jezus.

Meer genade van God betekent ook meer liefde voor elkaar. Willem noemt dit de ‘gun’ factor in je huwelijk. We leven van genade, van Gods gunst en dat roept ook gevende, gunnende liefde in ons wakker. De genade, de gunst van God heeft twee aspecten:

  1. God haalt je uit de min; Hij vergeeft je alle schuld
  2. God zet je in de plus; leert je leven van Zijn overvloed aan liefde en genade.

En dan is natuurlijk de vraag: Hoe kun je elkaar meer gunnen? Die gunfactor vatten Willem en Marianne samen met DIT = Dromen, Intimiteit en Talenten. Help jij de dromen van je partner waar te maken. En investeer samen in meer intimiteit en seksualiteit. Ontdek elkaars talenten en moedig elkaar aan om deze verder te ontwikkelen.

Willem en Marianne staan zelf ook ‘gunnend’ in hun huwelijk en gastvrij in het leven. Dit is een avond waar de genade van God als een fontein door de ruimte spuit en een ieder die wilde er onder kan gaan staan.

Kennismaken met het boek

Even kennismaken met het boek, lees het boekverslag!