Geslaagde team-netwerkdag

Zaterdag 1 februari hebben we als team elkaar weer ontmoet voor de jaarlijkse teamdag van Ruimte voor je Relatie. Naast gezelligheid en bijpraten zijn we aan de slag gegaan met de herpositionering van de stichting en de bijbehorende uitstraling. Luuk en Kimberley van de Braak leidden dit proces van de ‘rebranding’.

Nu we met de nieuwe missie “Duurzame relaties in Nederland” aan de slag zijn gegaan vraagt dat aanpassingen in de organisatiestructuur en een heldere boodschap. Tevens hebben we ook met elkaar nagedacht hoe we, met het groeien van de organisatie de  onderlinge verbondenheid kunnen behouden.

‘s Middags haakten enkele mensen vanuit het netwerk aan en Inspireerde Jan Hol ons met als thema “Ons huwelijk als startmotor voor Nederland”.

Een foto-impressie :