zorgvuldig

Veiligheid is belangrijk in relaties maar ook als het gaat om jouw gegevens.

Privacy Statement

Als je onze website gebruikt of je aanmeldt voor één van onze evenementen verwerken wij bepaalde persoonsgegevens van je. Wij beschrijven hier wat wij met die gegevens doen, hoe we ermee omgaan, en wat jouw rechten zijn

Welke gegevens verzamelen en gebruiken wij?

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de gegevens die jij opgeeft. We zullen jouw gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor je ze gegeven hebt. We verwerken je gegevens bijvoorbeeld voor een evenement waar jij je voor aanmeldt, of voor het verzenden van de nieuwsbrief. Het gaat dan bijvoorbeeld om je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en allergieën.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken?

Als ‘Ruimte voor je Relatie’ mogen wij alleen persoonsgegevens verwerken om een reden die in de Privacywet staat. Zo’n reden noemen we een grondslag. De mogelijke grondslagen staan in artikel 6 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
De belangrijkste grondslag op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken is het uitvoeren van de overeenkomst die wij met je sluiten als je je aanmeldt voor één van onze activiteiten. Een andere grondslag op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken, is jouw toestemming.

Toestemming
Verwerken wij je persoonsgegevens op basis van je toestemming? Dan kun je die toestemming op ieder moment intrekken. Vanaf dat moment verwerken wij je persoonsgegevens niet meer. Tenzij er (ook) een andere grondslag is om je gegevens te verwerken.

Bijzondere of strafrechtelijke gegevens
Verwerken wij bijzondere persoonsgegevens (zoals medische gegevens, denk aan eventuele allergieën) van je? Dan mogen wij dat doen vanwege het zwaarwegend algemeen belang daarvan. Je wilt tenslotte niet tijdens een van onze weekenden ziek worden omdat je iets eet waarvoor je allergisch bent.

Hoe beveiligen wij je gegevens?

Wij nemen zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die wij verwerken te beveiligen. Zodat deze gegevens bijvoorbeeld niet verloren raken. Wij doen dit volgens de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Een voorbeeld van een technische maatregel is dat je gegevens via een beveiligde verbinding worden verzonden als je gebruikmaakt van een online formulier op de website van ons. Ook worden je gegevens tijdens de verzending versleuteld. Dit betekent dat je gegevens onleesbaar zijn, mochten ze in verkeerde handen terechtkomen.

Een voorbeeld van een organisatorische maatregel is dat alleen daartoe bevoegde medewerkers van de onze stichting je gegevens mogen inzien. En deze medewerkers hebben alleen toegang tot je persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is om hun taken uit te voeren.

Wie is er verantwoordelijk voor jouw gegevens?

De Stichting Ruimte voor je relatie is verantwoordelijk voor jouw gegevens. Je kunt ons vinden aan de Dagpauwooglaan 11, 3905 KP in Veenendaal.

Waarom bewaren wij jouw gegevens?

Hoewel we het leuk vinden om je goed leren kennen, vragen we jou niet zomaar om gegevens. De gegevens die we vragen hebben we nodig om onze diensten goed te kunnen verlenen. Soms geef je zelf toestemming voor het verwerken van je gegevens, bijvoorbeeld als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief. Andere gegevens zijn nodig voor de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit.

Waar worden jouw gegevens opgeslagen?

Oost west, thuis best. Je gegevens worden zoveel mogelijk opgeslagen binnen de Europese Unie in een database die streng beveiligd wordt. Sommige gegevens worden doorgegeven aan bedrijven in landen buiten de Europese Unie. Dat gebeurt alleen naar landen waar het beschermingsniveau gelijk is aan dat van de Europese Unie. Een deel van je gegevens worden in de Verenigde Staten opgeslagen. Daarnaast nemen wij zelf maatregelen om ervoor te zorgen dat je gegevens zo veilig mogelijk zijn.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

We verwerken jouw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij je gegevens verwerken. Maar soms zijn we verplicht om je gegevens langer te bewaren. Om de nieuwsbrief te kunnen blijven versturen bewaren we jouw mailadres zolang jij onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Overige gegevens worden bewaard om je goed zo mogelijk van dienst te zijn als je nog een keer meedoet aan een van onze activiteiten. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je na een PrePair-weekend naar een Relatieweekend komt. We kunnen dan je gegevens van het PrePair-weekend gebruiken om je bij het Relatieweekend nog beter van dienst te zijn.

Delen wij je gegevens met derden?

Een beetje hulp is altijd fijn, daarom maken we gebruik van Conscribo, een online administratiesysteem. Ook zij doen er alles aan om jouw gegevens zo goed mogelijk te beveiligen. Als je daar meer over wilt weten kun je een kijkje nemen op hun website.

Welke rechten heb jij?

Natuurlijk ben jij de baas over jouw gegevens. Daarom heb je altijd het recht om de gegevens die wij van je hebben in te zien, te wijzigen, de verwerking ervan te laten beperken of de gegevens te laten verwijderen. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Daarnaast heb je ook rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. In gewone mensentaal houdt dat in dat je recht hebt op een menselijk blik bij besluiten. Dat vinden wij ook, dus daarom nemen wegeen besluiten op basis van automatisch verwerkte gegevens. Als je gebruik wilt maken van één of meer van je rechten kan je een e-mail sturen naar info@rvjr.nl.

Heb je een klacht over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan?

Dan ontvangen wij graag een e-mail met daarin een beschrijving van de klacht. Wij proberen die dan zo snel mogelijk te beantwoorden en hopen dat je klacht is opgelost. Lukt dat niet dan heb je altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie daarover kan je hier vinden: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Gebruiken wij cookies en wat doen we daarmee?

Er zijn natuurlijk heel veel verschillende lekkere koekjes. Digitaal bestaan er ook verschillende cookies. Op onze website maken we alleen gebruik van analytische cookies. Dat zijn cookies die websitegebruik meten. Dit zorgt ervoor dat wij, geanonimiseerd, onze website kunnen verbeteren.