Adviseren en ondersteunen gemeenten

Adviseren gemeenten

Gezonde huwelijken zijn essentieel voor de vitaliteit van de kerkelijke gemeente. Want het zorgt voor veiligheid in gezinnen, waardoor kinderen gezond groot kunnen worden. Het geeft draagkracht om ‘elkaars lasten’ te kunnen dragen en het huwelijk een middel om te laten zien aan andersgelovigen wat Gods liefde en trouw betekent voor ons mensen. Ook wordt het beeld van Christus en Zijn gemeente zichtbaar. Daarom is het belangrijk om structureel aandacht en tijd te besteden aan huwelijkstoerusting.

Openheid en kwetsbaarheid

In steeds meer kerken worden cursussen aangeboden voor stellen met trouwplannen en stellen die reeds getrouwd zijn en dat is belangrijk. Echter, met een (jaarlijkse) huwelijkscursus of relatieweekend ben je er niet. Het is van wezenlijk belang dat relaties zich in een omgeving bevinden waarin ze optimaal duurzaam kunnen gedijen en ontwikkelen. Daarom ondersteunen wij gemeente om te bouwen aan een klimaat van openheid en kwetsbaarheid waarin genade en vergeving meer en meer gestalte krijgen.

Relatieweekend - investeren in je relatie

Onze visie op duurzame relaties in kerken

Aandacht voor gezonde (huwelijks)relaties. Niet alleen de doelgroep ‘gehuwden’, maar ook jongeren, singles, en mensen die alleen zijn verlangen naar gezonde en diepe relaties.  Dit vraagt vanuit de kerkelijke gemeente toerusting en begeleiding. Vanuit onze expertise richten wij ons vooral huwelijken, maar houden ook de andere ‘doelgroepen’ in het oog.

Toerusting

  • Aandacht voor het huwelijk en (huwelijks)relaties in de preken
  • Toerusting van stellen die gaan trouwen
  • Toerusting van getrouwde echtparen
  • Aandacht voor gezonde (huwelijks)relaties op kringen en groepen
  • Aandacht voor het aangaan van relaties op clubs en verenigingen

Begeleiding

  • Pastorale zorg gericht op echtparen (preventief tijdens huisbezoek)
  • Mentorschap voor echtparen (oudere en jongere stellen aan elkaar verbinden)
  • Ondersteuning van echtparen die moeilijkheden ervaren in hun huwelijk
  • Zorg rondom het beëindigen van huwelijksrelaties (echtscheiding)

Onze aanpak

Wij kiezen voor en persoonlijke aanpak en ondersteunen de gemeente voor een langere periode.

Hierbij sluiten we aan bij de cultuur van de gemeente. Tevens vinden wij het belangrijk dat het eigenaarschap bij de gemeente ligt.

Wanneer het initiatief bij de kerken/oudstenraad komt zoeken wij samen met hen naar echtparen in de gemeente die het verlangen naar een structurele aanpak handen en voeten geven. Wanneer het initiatief voor duurzame relaties bij gemeenteleden vandaan komt, ondersteunen wij hen om de kerkenraad te betrekken om hun verlangen te ondersteunen en te borgen in het beleid.

Met onze ervaringen, kennis en materialen zijn we vooral adviserend en ondersteunend betrokken. Hierdoor voorkom je dat je als kerkleiding en betrokken gemeenteleden het wiel opnieuw moeten uitvinden.

Is je interesse gewekt? Neem dan gerust contact op!